FANDOM


Welcome to the SMROOKIES Vietnam WikiaEdit

34926625

SMROOKIES là dàn tân binh, thực tập sinh nổi bật chưa được ra mắt của SM Entertainment. Qua dự án nay chính là cái nôi của những nghệ sĩ nổi bật như seulgi, Wendy, Irene, Yeri là một trong những thành viên của Red Velvet ra mắt vào cuối năm 2014 với single đầu tay Happiness

NCTEdit

SM-NCT

Là dự án ra mắt boygroup của SM Entertainmen t. Là dự án cho ra boygroup có số thành viên không hạn định chia thành nhiều nhóm nhỏ hoạt động tại nhiều quốc gia để quảng bá một single nhưng bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, dự kiến sẽ cho ra mắt một nhóm vào tháng 6 tại Hàn Quốc một nhóm ra mắt vào tháng 12 tại Trung Quốc vào năm 2016

Latest activityEdit

Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Wikia's Video Library.

Big 20160103 141200 M78kTK9sAnen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.